Vad är Tafel-planen? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder Tafel-plot?

En Tafel-plot är en grafisk plot (vanligtvis logaritmisk) som visar förhållandet mellan strömmen som genereras i en elektrokemisk cell och elektrodpotentialen för en specifik metall. Dessa plotter genereras vanligtvis baserat på elektrokemiska experiment utförda under kontrollerade förhållanden.

Tafel-plots används av elektrokemister för att förutsäga specifik korrosionsrelaterad information inklusive korrosionshastighet, passivitet och gropfrätningssårbarhet.

Kunskaper.se Explains Tafel Plot

Traditionella metoder för att studera och förutsäga korrosionshastigheter, såsom viktminskningsanalyser, är vanligtvis en långsiktig angelägenhet. Elektrokemiska tekniker, som Tafel-ekvationen och Tafel-plotterna, vinner snabbt popularitet på grund av den hastighet med vilken resultat kan uppnås. Jämfört med konventionella korrosionsstudier, som kan ta dagar eller veckor att slutföra, kan Tafel-diagram erhållna från elektrokemiska experiment användas för att uppnå resultat på några timmar. Tafel-diagram är särskilt användbara för att förutsäga korrosionsaktivitet i metaller eller legeringar som är mycket korrosionsbeständiga.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?