Vad är Tailings? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder avfall?

Avfall är material som finns kvar efter dissocieringen av den värdefulla delen av material från malmer.

Avfallsavfall kan utvinnas genom placerbrytning eller hårdbergsbrytning. Detta kan vara vanligast i kvarnar i sin slurryform. Avfall är fint avfall som kan hittas flytande i vatten och kan orsaka miljöskador eller korrosion.

Avfall är också känd som slem eller gruvor.

Kunskaper.se Explains Avfall

Avfall kan bestå av olika element och mineraler beroende på vilken process som används för att utvinna mineralet från malmen. Vanliga avfallsavfall inkluderar:

 • Svavel- och sulfidföreningar
 • Arsenik
 • Kalcit

 • Kadmium
 • Mercury

 • Kolväten
 • De föreningar och grundämnen som transporteras av avfall genom bearbetning och gruvdrift verksamheter är inte naturliga för ekosystemet. Sålunda har avfall potential att skada miljön.

  Därför bör korrekt bortskaffande av avfall vara ett stort problem för dem som är involverade i gruv- och processindustrin för att förhindra eller kontrollera miljöskador orsakade av avfall och andra frätande element.

  Även om avfallsavfall är sammansatta av material som kiseldioxid, som är ett lite eftertraktat material, kan det innehålla mycket giftiga metaller som kan utgöra en extrem miljöfara. Dessutom involverar de flesta bearbetningsmetoderna användningen av cyanid och kopparsulfat, som är föroreningar i den marina miljön. Avfall kan också orsaka skador på lagringsutrymmen.

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?