Vad är tanktäckning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder tanktäckning?

Tanktäckning avser användningen av en inert gas (t.ex. kväve) för att fylla ledigt ångutrymme i ett lagringskärl för att förhindra flykting utsläpp av skadliga kemikalier och/eller gasformiga avfallsprodukter.

Tankfilt kan också kallas stoppning.


  Kunskaper.se förklarar tanktäckning

  Tanktäckning underlättas vanligtvis med användning av en inert täckgas med ett tryck som är högre än atmosfärstrycket. En kombination av gasfilten och ångövervakningsanordningar används för att reglera ett konstant tryck i tankens ångutrymme ovanför den lagrade vätskan.

  De viktigaste fördelarna med tanktäckning är:

   Ökad hållbarhetstid för ämnen och förhindrar tankkorrosion

  Förbättrad säkerhet genom att förhindra flyktiga utsläpp

  Förbättrad tank strukturell integritet

   Förbättrad efterlevnad av miljölagstiftningen

  Denna process är ofta ett grundläggande industriellt krav i många anläggningar där trycktäta tankar används för produkt- eller reaktantlagring. Sådana industrier inkluderar, men är inte begränsade till: läkemedel, elektronik och avloppsvattenrening.

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?