Vad är Tap Sieving? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder kransiktning?

Tappsiktning är en partikelstorleksgraderingsteknik som kombinerar en cirkulär horisontell rörelse med en knackande verkan. Siktmaskinen rymmer en bunt silar, var och en med olika maskstorlekar. När sållen roterar knackar en mekanism på toppen av sållstapeln upprepade gånger på stapeln, vilket inducerar en vertikal vibration. Denna knackning hjälper till att ändra orienteringen av partiklarna, vilket säkerställer att sidorna av partiklarna interagerar med siktnätet. Liksom andra siktningsmetoder används kransiktning för att separera eller mäta partiklar efter deras storlek.

Kunskaper.se förklarar kransiktning

Tappsiktning liknar på vissa sätt vibrationssiktning. Men istället för att utsättas för direkt vertikal rörelse, knackas siktstapeln upprepade gånger för att skapa vertikal rörelse. Denna åtgärd liknar hur en bagare siktar mjöl. Den oscillerande (cirkulära) rörelsen hjälper till att skaka partiklarna genom de olika maskorna samtidigt som provet sprids jämnt på siktens yta.

Precis som vibrationssiktning används kransiktning i ett antal industriella tillämpningar, såsom jordbruk, konstruktion, mat och dryck och läkemedel, för att nämna några.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?