Vad är temperamentförsprödning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder försprödning av temperament?

Försprödning av temperament hänvisar till en minskning av en metalls hackseghet. Det åtföljs typiskt av en ökning av duktilitetstemperaturen för att vara ekvivalent med den omgivande omgivande temperaturen. Tempereringssprödhet är en källa till korrosion och metallfel.

Kunskaper.se förklarar temperamentssprödhet

Lampförsprödning beror på en intergranulär förstörelse längs den austenitiska korngränsen för ett material på molekylnivå. Det uppstår endast på grund av närvaron av eller kontakt med specifika elementära föroreningar. Vissa grundämnen som tenn, antimon, fosfor och arsenik är mer benägna att orsaka försämring av korngränserna när de kommer i kontakt med stål och andra metaller.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?