Vad är Tempering? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder härdning?

Anlöpning är processen att behandla metaller genom uppvärmning för att öka segheten. Detta är främst tillämpligt i legeringar som är järnbaserade. Det utförs vanligtvis efterhärdning för att minska extra hårdhet, vilket kan åstadkommas genom att utsätta metall för en temperatur under den kritiska temperaturen inom en viss tidsperiod.

Denna process är mycket fördelaktig vid korrosionskontroll, eftersom användningen av intensiv värme avger olika egenskaper av mjukhet eller hårdhet beroende på halterna av kol i stålet.

Kunskaper.se Explains Tempering

Anlöpning är en teknik som involverar användning av värme för att stärka metaller. Detta kan appliceras på nästan alla former av järnlegeringar som gjutjärn och stål. Med denna process kan dessa metaller uppnå högre nivåer av seghet genom att minska hårdheten.

En minskning av hårdheten hos en legering orsakar vanligtvis förbättrad duktilitet, vilket minskar metallens sprödhet. Anlöpning görs vanligtvis efter härdning, för att uppnå ultimat hårdhet. Denna process fullbordas genom att kontrollera värmen hos den kylda metallen under den kritiska temperaturen.

Anlöpning tillämpas mestadels i stål med höga kolhalter eftersom dessa är de enda materialen som tillåts för härdning. Det är en viktig process eftersom, när stål genomgår uppvärmning till en punkt där det lyser rött och sedan omedelbart rengörs i vatten, kan det bli för hårt och sprött.

När stålet får svalna väldigt långsamt, resultatet blir stål som är mer seg, starkare, lättare att fila, skära och forma. Den kan också vara mer motståndskraftig mot korrosion.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?