Vad är termisk chockbeständig? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder termisk chockbeständig?

Ett material som är termiskt chockbeständigt har förmågan att motstå snabba och plötsliga temperaturförändringar.

En vanlig situation som ger en termisk chock i ett material är en temperatur eller termisk gradient, som orsakar slumpmässiga expansioner på olika punkter i materialet. Detta skapar områden med stress och påfrestningar som verkar på materialet vid flera punkter under dess drift, vilket gör det känsligt för sprickor och potentiellt osäkert.

Kunskaper.se förklarar Thermal Shock Resistant

Thermal Shock Resistance är egenskapen hos ett material som gör det motståndskraftigt mot plötsliga och snabba temperaturförändringar. Material med hög värmechockbeständighet kan motstå stora temperaturvariationer.

Termiska stötar genereras när material används ineffektivt eller har vissa defekter. Detta orsakar spänningar och spänningar som verkar på flera ställen i materialet, vilket gör att temperaturen på dessa ställen drastiskt ökar och gör materialet utsatt för brott när som helst.

Spänningarna som genereras på grund av termisk chock bestäms genom att multiplicera Youngs modul (den termiska expansionskoefficienten) och temperaturskillnaden mellan materialets inre och yta.

Ett överlägset material som har mycket hög värmechockbeständighet är kiselnitrid, som kan värmas till 550°C (1022°F) och sedan snabbt kylas genom att placera det i vatten. Denna kvalitet av kiselnitrid gör det till ett föredraget material.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?