Vad är termisk emittans? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder termisk emittans?

Termisk emittans hänvisar till förhållandet mellan graden av strålningsavböjning av värme för ett givet objekt och den för en standardsvart referenskropp. Den beskriver i vilken grad ett material kan utstråla värmen som det absorberar.

Kunskaper.se förklarar termisk emittans

Termisk emittans är en dimensionslös storhet som mäts på en skala från 0 (en perfekt reflektor) till 1 (en perfekt sändare) . De flesta ämnen faller någonstans inom detta numeriska intervall. Termisk emittans har en direkt korrelation mellan ljuset som absorberas av en yta och den resulterande korrosionen. En perfekt emittersubstans är ogenomskinlig och avger värmestrålning, vilket absorberar allt ljus som projiceras på det.

Empiriska undersökningar har visat att ett förhållande mellan ljusa och elektrokemiska celler påverkar korrosionshastigheten på metalliska ytor som kolstål. Metallföremål som är i kontakt med vatten och fria joner har en högre korrosionshastighet när de utsätts för solljus genom ett blått filter än när de utsätts för solljus genom ett rött filter. Ultraviolett ljus reagerar med metalliska ytor på ett sätt som accelererar korrosion.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?