Vad är termisk sammandragningsmotstånd? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder termisk sammandragningsmotstånd?

Termisk sammandragningsmotstånd uppstår när värmeflödet hindras av ytor som inte är helt i kontakt med varandra.

Oavsiktligt motstånd kan minska effektiviteten hos utrustning eller processer som är avsedda att dra nytta av värmeledningsförmåga.

Kunskaper.se förklarar termisk sammandragningsmotstånd

Ofullständig ytkontakt är en orsak till termisk sammandragningsmotstånd.

I praktiskt taget varje tillfälle där ytor kommer i kontakt med varandra kommer det att finnas en viss grad av sammandragningsmotstånd eftersom varje yta på mikroskopisk nivå har toppar och dalar. Ytor kommer i kontakt med sina mikroskopiska toppar, men där mikroskopiska urtag förekommer på en yta är det troligt att ett gap kommer att skapas mellan den och den andra ytan. Detta gap ökar den termiska sammandragningsmotståndet hos kontaktytorna eftersom mediet i gapet (typiskt luft) är en sämre ledare av värme än själva materialen.

När elektricitet går igenom två eller flera kontaktytor kan mängden sammandragningsmotstånd (både elektriskt och termiskt) minskas över tiden eftersom elektriciteten så småningom får materialen att svetsa ihop. Denna svetsning skapar en större kontakt mellan materialen, vilket resulterar i mindre luft mellan dem. Detta minskar sammandragningsresistansen både vad gäller elektrisk ledningsförmåga och termisk ledningsförmåga.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?