Vad är termisk stress? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder termisk spänning?

Termisk spänning hänvisar till närvaron av en deformitet eller intern omfördelning av krafter inom ett objekt på grund av en yttre temperaturgradient eller betydande temperaturvariation. En termisk spänningsfördelning kan eller kanske inte är enhetlig, beroende på belastningsförhållandets natur. Termisk stress kan ha en betydande inverkan på ett materials styrka och stabilitet och kan orsaka sprickor eller brott.

Kunskaper.se förklarar termisk stress

Termisk stress observeras främst i metalliska strukturer som har genomgått en betydande ökning eller minskning av kroppstemperaturen utan att ha tillräckligt fysiskt utrymme för att tillåter expansion och sammandragning.

Periodiska eller regelbundna termiska spänningsförhållanden leder till ökat slitage, nedbrytning och eventuellt fel.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?