Vad är termostabilitet? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder termostabilitet?

Termostabilitet avser den kvalitativa sannolikheten för ett material att motstå skador på grund av temperaturvariationer eller fluktuationer.

Att känna till ett materials termostabilitet underlättar materialvalsprocessen och bidrar till att förlänga ett givet material livslängd och motståndskraft mot korrosion.

Kunskaper.se förklarar termostabilitet

Termostabiliteten hos ett material bestäms genom att utvärdera dess strukturella, kemiska och fysikaliska reaktion på extrema temperaturer. Termostabilitet bestäms genom att undersöka hastigheten för sönderdelning, polymerisation eller intergranulära modifieringar i förhållande till konsekventa hastigheter av temperaturvariationer.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?