Vad är Thermopile? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder Thermopile?

Thermopile definieras som en elektronisk enhet som används för att omvandla värme (termisk energi) till elektrisk energi. Termopilar består vanligtvis av en uppsättning termoelement som är arrangerade i serie för att mäta små mängder strålningsvärme. Dessa enheter reagerar inte på den absoluta temperaturen men de genererar en utspänning som är proportionell mot en lokal temperaturgradient.

Kunskaper.se förklarar Thermopile

Thermopiles kan användas för att ge katodiskt skydd på lagringstankar eller kärl som innehåller vätskor. En termostapelanodenhet har uppfunnits som lätt kan tillverkas och bekvämt installeras på lagringstankar eller kärl som bär stora mängder petroleumprodukter och kemikalier för att skydda metalliska strukturer från korrosion. När en termostapelanodenhet är förseglad till tankarna eller kärlen hjälper det till att förhindra att vätska läcker ut i atmosfären. Det hjälper också till att isolera den metalliska strukturen från elektriska stötar.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?