Vad är titan korrosion? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder titankorrosion?

Titan är en etablerad metall när det gäller korrosionsapplikationer. Titan skyddas från korrosion av en tunn film av syre på dess yta. Den reagerar med titan och bildar titandioxid, som fungerar som en barriär mot korrosion.

Denna barriär kan bara brytas om titanet placeras i en miljö som är mycket rik på klorid . Inom den kemiska processindustrin erbjuder titan och dess legeringar god korrosionsbeständighet i många processlösningar och tack vare den starka oxidfilmen denna korrosionsbeständighet.

Medan titan är beständigt mot de flesta vanliga miljöer. situationer är den inte helt immun och kan vara mottaglig för grop- och sprickangrepp, särskilt vid förhöjda temperaturer. Den är inte immun mot havsvattenkorrosion om temperaturen är högre än cirka 110°C. Titanlösningar kan hittas i en mängd olika industrier, såsom massa och papper samt marina applikationer. En stor användning för titan är i applikationer med havsvatten eller bräckt vatten. Det används också flitigt vid tillverkning av klor.

Kunskaper.se förklarar titankorrosion

Titan är en mycket reaktiv metall som uppvisar en anmärkningsvärd korrosionsbeständighet i oxiderande sura miljöer tack vare en passiv oxidfilm. Inom den kemiska industrin är den mest använda sorten titan av kommersiell renhet. Liksom rostfritt stål är det beroende av en oxidfilm för sin korrosionsbeständighet. Oxidfilmen som bildas på titan är mer skyddande än den på rostfritt stål, och den fungerar ofta bra i media som orsakar gropbildning och sprickkorrosion i de senare (som havsvatten, vått klor, organiska klorider).

Titanlegeringar, liksom andra metaller, är föremål för korrosion i vissa miljöer. De primära formerna av korrosion som har observerats på dessa legeringar inkluderar allmän korrosion, spaltkorrosion, anodisk gropbildning, väteskada och spänningskorrosion. I alla övervägda tillämpningar av titan bör dess känslighet för nedbrytning av någon av dessa former av korrosion beaktas.

Titan är ett av de ädlaste materialen i den galvaniska serien av metaller och detta betyder att när den kopplas till andra metaller kommer den nästan alltid att fungera som en katod i den galvaniska cellen, så det blir ingen galvanisk korrosion på titan. I reducerande miljöer där oxidfilmen bryts ner blir titan anoden i ett galvaniskt par. I något reducerande miljöer eller i miljöer som bildar hy med titan beror tendensen att korrodera på närvaron av metalljoninhibitorer, legeringselement, temperatur och andra variabler.

Titan kan fånga upp brand när en färsk, ooxiderad yta kommer i kontakt med flytande syre. Sådana ytor kan uppstå när den oxiderade ytan träffas med ett hårt föremål, eller när en mekanisk påkänning orsakar uppkomsten av en spricka. Detta utgör en möjlig begränsning för dess användning i system med flytande syre, såsom de som finns inom flygindustrin.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?