Vad är titandioxid (titanoxid)? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder titandioxid (titanoxid)?

Titandioxid är en naturligt förekommande kemikalie som har ett vitt pulverformigt utseende och som bildas genom reaktionen mellan syre och titan. Den kemiska formeln för titandioxid är TiO2. Den ger en hög nivå av korrosionsbeständighet på titaniumytor på grund av den lätta passiveringen i oxiderade miljöer där den bildar en skyddande oxidfilm.

Titandioxid kan också vara känd som titanoxid.

Kunskaper.se förklarar titandioxid (titanoxid)

När titan reagerar med syre för att bilda titandioxid, bildar det ett passivt oxidskikt som gör det är ett anmärkningsvärt korrosionsbeständigt material.

Titandioxid används för att tillverka beläggningar för att förhindra korrosion, ofta i kombination med anodbeläggningar på grund av variationer i elektrokemiska parametrar.

Titan finns i överflöd i jordskorpan och anses vara det fjärde vanligaste materialet. Det förekommer vanligtvis som en oxidmalm.

1887 utvanns titan först i metallisk form; dock var det orent. 1910 utvanns den i renaste form. Efter 1950-talet har den använts för att tillverka titanstrukturer. Kommersiellt är de viktiga formerna av titan titandioxid (rutil) och titanjärnoxid (ilmeite).

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?