Vad är titanoxid? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder titanoxid?

Titanoxid hänvisar till alla naturligt eller artificiellt förekommande kemiska föreningar som består av syre och titan som dess enda två elementära beståndsdelar. Exempel på titanoxidföreningar är TiO och Ti2O3.

Titanföreningar är vanligtvis mycket korrosionsbeständiga, vilket gör dem idealiska för konstruktion och industriella tillämpningar.

Kunskaper.se förklarar titanoxid

På grund av den mycket korrosionsbeständiga naturen hos titanoxider används de ofta som ytskydd på metallegeringar. I de flesta vatten- eller havsvattenmiljöer är den oxid som används typiskt TiO2.

Titanoxid är också höggradigt kemiskt resistenta och angripna av väldigt få ämnen. Dess motståndskraft mot särskilt starka syror, såsom koncentrerad HCl, H2SO4 och HF gör det är ett idealiskt skyddsskikt för metaller som används i kemisk produktionsutrustning. Till skillnad från andra oxider är titanoxid också resistent mot starka baser som koncentrerad NaOH. Denna tunna ytoxid är också en mycket effektiv barriär mot väte.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?