Vad är tixotropiskt? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder tixotropisk vätska?

En tixotrop vätska är en som tar en bestämd tid att återgå till sin jämviktsviskositet när den utsätts för abrupta förändringar i skjuvhastighet. Med andra ord blir vätskan mindre trögflytande (tunnare eller flyter lättare) när den skakas, rörs om, omrörs eller på annat sätt stressas. Vätskan återställer sedan sin ursprungliga viskositet inom en bestämd tid när skjuvbelastningarna har avlägsnats.

Kunskaper.se förklarar Thixotropic

Exempel på tixotropa material inkluderar många geler och kolloider, såväl som vanliga livsmedelsprodukter som ketchup och yoghurt. Tixotropa egenskaper är dock särskilt viktiga i färger och beläggningar. I det här fallet är det önskvärt att färger är tixotropa eftersom de måste flyta lätt under blandning och applicering.

När de väl applicerats måste färgerna öka i viskositet för att motstå ytterligare flöde (särskilt på vertikala ytor), vilket förhindrar hängning, rinnande, cissning och andra defekter i samband med lågviskösa färger.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?