Vad är total alkalinitet (TA)? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder total alkalinitet (TA)?

Total alkalinitet (TA) är måttet på vattnets förmåga att neutralisera syror. Alkaliska föreningar som finns i vatten, som hydroxider och karbonater, eliminerar H+-joner från vattnet, vilket sänker vattnets surhet och resulterar i ett högre pH.

Total alkalinitet mäts genom att mäta nivåerna av syra som krävs för att få ett visst provs pH-nivå till 4,2. På denna nivå är alla alkaliska föreningar helt förbrukade. Att mäta alkalinitet är avgörande för att identifiera vattnets förmåga att neutralisera de sura och frätande effekterna från avloppsvatten och andra källor, såsom nederbörd.

Kunskaper.se förklarar total alkalinitet (TA)

Total alkalinitet är måttet på alkaliniteten hos ämnen som finns i vatten. När TA-nivån ligger inom lämpliga nivåer förhindras snabba pH-förändringar, vilket i sin tur balanserar pH-nivåerna.

Om den totala alkaliniteten är för hög kan det vara svårt att reglera pH. Med detta blir vattnet grumligt och vattnet kan kontinuerligt behöva syra, beroende på testresultaten. När detta händer blir kloret i vattnet mindre effektivt att desinficera.

Det rekommenderas starkt att testa för totala alkalinitetsnivåer regelbundet för att upprätthålla säkerheten och kvaliteten på vatten, rörledningar och distributionssystem.

Nivåerna av TA kan höjas vid behov med användning av föreningar som natriumkarbonat. Vid sänkning av TA kan syra i torr eller flytande form tillsättas, såsom torr syra och saltsyra. Båda kan vara tidskrävande processer, men kommer garanterat att ge lämpliga lösningar.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg