Vad är Total Fixed Solids? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder totala fasta ämnen?

Totalt antal fasta ämnen avser summan av

ssuspenderade fasta ämnen och lösta fasta ämnen i en given blandning som innehåller både en vätska och en olöslig faskomponent. Det totala fasta fasta materialet är ofta omvänt proportionell mot korrosionshastigheten för ett metalliskt substrat som exponeras för en given fasblandningsmiljö.

Kunskaper.se förklarar totala fasta fasta ämnen

Det totala antalet fasta fasta ämnen i en blandning kan erhållas empiriskt genom att separera komponenterna i fast och flytande fas genom avdunstning . Den icke förångade komponenten som blir kvar kan sedan vägas för att ge ett massmått i gram.

Olösliga komponenter i en blandning är ofta salter, som inkluderar karbonater, sulfater och fosfat. Dessa salter presenterar joner som har en direkt inverkan på pH i vattnet eller den atmosfäriska miljön där en metallyta eller utrustning kan finnas. Denna variation i pH kan skapa en alltmer frätande miljö på grund av variationer i surhetsgraden. Sådan variation kan mätas via en provsamling av komponenter som koldioxid, kolsyra, bikarbonat och karbonat.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg