Vad är total syra? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder total surhet?

Total surhet är måttet på det totala antalet vätejoner som finns i ett ämne i form av fixerade och flyktiga syror. Det inkluderar potentiella vätejoner som kan frigöras och vätejoner som redan frigjorts i lösning.

Kunskaper.se förklarar total syrahalt

Total syrahalt är en nyckelindikator för bearbetning av råolja eftersom den bestämmer bearbetningsstrategierna som krävs för att fraktionera destillera ett råprov. Råolja med högre surhetsgrad är vanligtvis svårare att bearbeta jämfört med råolja med lägre surhetsgrad.

Råolja med högre surhetsgrad är också mer benägen att orsaka korrosion. Att fastställa den totala surhetsgraden förbättrar därför korrekt anläggnings- och utrustningsplanering.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?