Vad är trikloretylen? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder trikloretylen?

Trikloretylen är en icke brandfarlig giftig vätska med den kemiska formeln C

2HCl3. Det används främst som lösningsmedel för att avlägsna fett och skräp från metallytor.

Kunskaper.se förklarar Trikloretylen

Trikloretylen är en mycket giftig kemisk förening med söt lukt och smak.

Den används inom området korrosionsskydd som färgborttagningsvätska. Färger som tidigare har applicerats på en substratmetall för att skydda metallen från infiltration når ofta slutet av sin livslängd eller börjar försämras. För att underlätta kontinuerligt skydd måste hela den gamla färgbeläggningen tas bort innan ett nytt skyddsskikt kan appliceras.

Det är här trikloretylen blir användbart eftersom det är kan lösa upp färg och är dessutom mycket stabil och icke-frätande.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?