Vad är tuberkulation? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder tuberkulation?

Tuberkulation är utvecklingen av små högar av korrosionsprodukter på insidan av järnrör. Dessa högar är rödbruna och av olika storlekar.

Detta fenomen inträffar vanligen i hushållsvattendistributionssystem där järnrör används för vattenförsörjning. Tuberkulation gör rören grova inuti, vilket kan öka pumpkostnaderna och trycket i distributionssystemet, samtidigt som pumpens effektivitet minskar. I svåra fall kan det leda till att rörledningar läcker.

Kunskaper.se förklarar tuberkulation

Tuberkulation börjar vanligtvis med ett slem som kan visa tecken på järnoxidutfällning. Järnbakterier fäster sig på insidan av röret och metaboliserar järnjoner från vattnet som en energikälla för att skapa järnoxid. Detta skapar en syrekoncentrationscell, vilket främjar upplösningen av järn som Fe2+ under avlagringen. När dessa joner rör sig utåt oxideras de till Fe3+ då de möter högre syrekoncentrationer. Detta skapar en korrosionsprodukt av Fe(OH)3, som blandas med bioavlagringen för att skapa en växande tuberkula.

Tuberkulation kan förhindras genom korrekt kemisk behandling av rörledningar eller genom att använda ett cementbruksfoder.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?