Vad är Turnbuckle? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder spännskruv?

En spännskruv är en mekanisk anordning som används för att justera spänningen i rep, kablar, dragstänger och andra spännsystem. Det är också känt som en sträckskruv eller en flaskskruv. Den består vanligtvis av två gängade ögonbultar, en skruvad i vardera änden av en liten metallram, en med vänstergänga och en annan med högergänga.

Kunskaper.se förklarar skruvdragare

Vridskruvar används i många industriella applikationer som kräver stor spänning. Spänningen kan vara i intervallet 10 gram för tunna kablar som används i trädgårdsstaket till tusentals kilogram för att hålla stora strukturer som används i byggnader och broar. Spännskruvar används nästan alltid i tuffa miljöer (fukt, sur natur) och därför behöver de vara konstruerade av material som tål de korrosiva elementen. Detta är en av de främsta anledningarna till att tillverkningsmaterialen för spännskruvar bör vara korrosionsbeständiga. Ett material som uppvisar sådana egenskaper är rostfritt stål med hög draghållfasthet, som används för att det har egenskaper hos stål och är korrosionsbeständigt. Små steg måste dock vidtas för att underhålla spännen:

  • Rutinmässig rengöring med varmt vatten och en trasa.
  • Rengöring med milt rengöringsmedel och en trasa.
  • Användning av rengöringsmedel för rostfritt stål när det är motiverat.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?