Vad är ultraljudskorrosionsövervakning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder ultraljudskorrosionsövervakning?

Ultraljudskorrosionsövervakning är en oförstörande testmetod (NDT) som används för att övervaka korrosionsprocessen. Denna övervakningsprocess använder sig av högfrekventa akustiska vågor (ljudvågor) för att mäta eller kartlägga den inre strukturen, tjockleken och andra egenskaper hos materialet som övervakas.

Ultraljudskorrosionsövervakningstekniker kan användas för:

 • Feldetektering och utvärdering
 • Dimensionsmått
 • Materialkarakterisering
 • Ultraljudskorrosionsövervakning är mycket gynnsam för stål och andra metaller och legeringar. Den används också för att testa de fysiska egenskaperna hos betong, trä och kompositer.

  Ultraljudskorrosionsövervakning kallas även ultraljudstestning.

  Kunskaper.se förklarar ultraljudskorrosionsövervakning

  Ultraljudskorrosionsövervakning använder högfrekventa ljudvågor (akustiska vågor) med ett typiskt frekvensområde på 0,5 till 15 MHz för att undersöka brister och göra mätningar. För att utföra övervakningen förs en ultraljudsgivare ansluten till en diagnostisk maskin över föremålet som ska inspekteras.

  Ultraljudskorrosionsövervakning är en oförstörande testmetod (NDT) och en av processerna av NDT. I denna teknik behöver materialet inte genomgå någon metallskärning, sektionering eller kemiska reaktioner för teständamål. Personalen som är involverad i ultraljudskorrosionsövervakning utsätts inte heller för några potentiella hälsorisker, till skillnad från röntgenövervakningstekniken.

  Ultraljudskorrosionsövervakningstekniken fungerar enligt principen att fånga och kvantifiera de reflekterade vågorna (pulseko) eller de sända vågorna (genomsändning) med hjälp av elektromagnetiska akustiska sensorer.

  Ett typiskt ultraljudskorrosionsövervakningssystem består av flera funktionella enheter:

 • Pulser/mottagare
 • Givare
 • Displayenhet
 • Ultraljudsfeldetektering utförs av en utbildad operatör som ställer in testet och ser till att följa standarder och att korrekt tolka resultaten. Testresultaten från ultraljudskorrosionsövervakning är mycket tillförlitliga.

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?