Vad är ultraviolettbeständighet (UV-beständighet)? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder ultraviolettbeständighet (UV-beständighet)?

Ultraviolettbeständighet är förmågan hos ett material, ofta en polymer, att motstå den nedbrytning som kan orsakas av exponering för ultraviolett ljus ljus. Om en polymer har låg ultraviolettbeständighet kan den bli föremål för för tidigt eller oavsiktligt fel som ett resultat av försämring.

Kunskaper.se förklarar ultraviolettbeständighet (UV-beständighet)

Val av polymer är viktigt när man arbetar med en miljö med höga nivåer av ultraviolett strålning. Vissa polymerer har lägre ultraviolettbeständighet än andra. Till exempel är polypropen en polymer som har mycket låg ultraviolettbeständighet. I en applikation med höga mängder ultraviolett ljus kommer det att försämras snabbare än vissa andra polymerer. Polytetrafluoreten (PTFE), å andra sidan, är utformad för att ha högre ultraviolettbeständighet, så den är mer lämplig för utomhusapplikationer än polypropen.

Ultraviolettbeständigheten kan ökas genom att lägga till vissa grundämnen och kemiska föreningar när polymeren bildas. Om en polymers ultravioletta beständighet är låg kan andra medel såsom en beläggning eller andra former av skärmning användas för att bevara polymeren.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?