Vad är Undercut? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder underskärning?

Underskärning är utvecklingen av rost eller korrosion på ett material under beläggningen (dvs. där färgen, primern eller metallbeläggningen skrapas ut eller tas bort och metallen utsätts för potentiell korrosion). Det är förknippat med korrosion som uppstår i ett material på grund av underskärning.

  Kunskaper.se Explains Undercut

  Undercut korrosion eller undercutting korrosion beror ofta på en beläggningsfel eller en otillräcklig applicering av metallbeläggningsmaterial som färg, primer eller lim på metallytan. Fukt och syre kommer in i beläggningen och reagerar med beläggningen, vilket gör att den tappar vidhäftning och sålunda bildas korrosion gradvis under beläggningen. Användningen av beläggningar över en mycket slät, tät yta där vidhäftningen är kritisk skapar också en situation som inbjuder till denna typ av fel.

  Underskärning är resultatet av dålig vidhäftning på grund av:

  • Felaktig ytbehandling.
  • En slät yta (ingen ytprofil).
  • Beläggningsinkompatibilitet med underlagets yta.
  • De flesta underskärningsfel kan elimineras avsevärt genom korrekt ytbehandling före beläggning och genom att använda ett beläggningsmaterial med starka vidhäftningsegenskaper genom användning av en inhibitor primer på underlaget innan applicering av topplack.

   En av favoritmetoderna för att förhindra underskärning på stålytor är att applicera en oorganisk zinkbeläggning som en permanent primer innan den organiska beläggningen appliceras. Det oorganiska bindemedlet reagerar kemiskt med stålet, ger mycket tät vidhäftning och förhindrar underskärningen, som är karakteristisk för de flesta organiska färger eller beläggningar. Detta beläggningssystem har varit framgångsrikt på hundratals miljoner kvadratfot ytor som utsatts för extrema marina eller industriella förhållanden.

   Beläggningen bör appliceras på en yta som har rengjorts med slipmedel eller rengöras med vattenstråleblästring. En zinkrik primer minskar underskärning.

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?