Vad är väggskjuvspänning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder väggskjuvspänning?

Väggskjuvspänning är skjuvspänningen i vätskeskiktet intill väggen på ett rör.

Väggskjuvspänning definieras som:Där µ = Dynamisk viskositet

U= Flödeshastighet parallellt med väggen

Y= Avstånd till väggen

Kunskaper.se förklarar väggskjuvspänning

I icke-pulserande flöde i ett rakt kärl, rör sig inte vätska med samma hastighet vid varje punkt i fartyg. Istället är vätskeflödet snabbast i mitten och långsammast nära väggen. Vätskehastigheterna antar en parabolisk profil som kallas ”laminärt flödes”-profil. Detta flödesmönster är resultatet av friktion inuti vätskan och mellan vätskan och kärlväggen, och är relaterat till vätskans viskositet.

Denna friktion skapar en tangentiell kraft som utövas av den strömmande vätskan och kallas ”väggskjuvspänningen”. Storleken på väggskjuvspänning beror på hur snabbt vätskehastigheten ökar när den rör sig från kärlväggen mot kärlets centrum.

Denna hastighetsgradient nära väggen kallas väggen skjuvhastighet.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?