Vad är vakuumdeponering? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder vakuumavsättning?

Vakuumavsättning hänvisar till en familj av processer som används för att avsätta skikt av material atom-för-atom eller molekyl-för-molekyl på en fast yta .

Denna teknik innebär avsättning av en önskad filmtjocklek, även inom nanometerområdet, i den rena miljön med högvakuum. Det används ofta för filmberedning av oorganiska material i industriell skala. Denna metod används ofta för att applicera korrosionsbeständiga beläggningar på underlag.


  Kunskaper.se förklarar vakuumavsättning

  Vakuumavsättning är en teknik som används för att avsätta materiallager på substrat under vakuumförhållanden. Det kan finnas flera lager av olika material med tjocklekar som kan variera från mindre än 1 nm till flera mikrometer.

  Denna teknik är särskilt användbar för framställning av beläggningar, eftersom den har en kraftigt minskad miljöpåverkan och hög mångsidighet. Fördelarna med denna teknik är:

   Många enheter som används för att generera ångor fungerar endast i ett vakuum.

 • Majoriteten av materialen skulle oxideras i konventionella atmosfärer.
 • Vakuumavsättningsprocesser är ekologiskt mycket rena.

 • Vid atmosfärstryck är de genomsnittliga fria ångmolekylerna mycket korta (mindre än en millimeter), och därför kunde de inte nå substraten.

  Denna teknik kan delas in i två huvudfamiljer:

  • PVD (Physical Vapor Deposition) – De kondenserande ångorna som bildar filmen erhålls med fysikaliska medel (uppvärmning, förstoftning).
 • CVD (Chemical Vapor Deposition) – Ångor erhålls genom dissociation av lämpliga gasformiga arter.

  Var och en av dessa två kategorier innehåller många olika tekniker . Bland PVD-teknikerna är:

    Förångning med elektronisk pistol

   Förångning genom katodbåge

  Sputtering

  Molekylär strålepitaxi

  Bland CVD-teknikerna är:

  • Termisk (konventionell) CVD
 • Plasmaaktiverad (PECVD)
 • Vakuummiljön tjänar följande syften:

   Reducera partikeldensiteten

   Ge en låg- tryckplasmamiljö

    Tillhandahålla ett sätt att kontrollera gas- och ångsammansättning

   Tillhandahålla ett sätt för massflödeskontroll in i bearbetningskammaren

   Vakuumavsättningar används vanligtvis för att förbättra hårdhet, slitstyrka och oxidationsbeständighet. Således används sådana beläggningar i ett brett spektrum av applikationer, såsom:

    Elektrisk ledning

    Halvledarenheter

    Solceller

   • Optiska filmer

    Reflekterande beläggningar

    Energibesparing och generering

    • Magnetiska filmer
   • Diffusionsbarriärer
   • Korrosionsskydd
   • Fordonstillämpningar

   • Lämna ett svar

    Relaterade Inlägg