Vad är vakuumdestillation? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder vakuumdestillation?

Vakuumdestillation är processen att destillera vatten och andra flyktiga komponenter som kan orsaka korrosion i maskiner och andra komponenter om de inte tas bort. I denna metod reduceras trycket över vätskeblandningen som behöver destilleras under dess ångtryck (vanligtvis under atmosfärstryck), vilket orsakar avdunstning av vattnet och andra flyktiga vätskor.

Kunskaper.se förklarar vakuumdestillation

Vakuumdestillation av den flytande blandningen som måste separeras från vatten och andra flyktiga komponenter kan utföras antingen genom att värma blandningen eller utan att värma upp blandningen. Uppvärmning innebär att blandningen omvandlas till ångor och sedan kondenseras och kyls dessa ångor. Komponenterna i vätskeblandningen separeras ut genom partiell förångning, och sedan samlas ångorna och vätskeresterna upp. De mer flyktiga komponenterna som vatten omvandlas till ett ångtillstånd genom denna process, som sedan kondenseras eller rensas ut i atmosfären.

De två huvudsakliga fördelarna med vakuumdestillation är:

 • Den undviker termisk nedbrytning och nedbrytning av vätska (och dess tillsatser).
 • Energianvändningen för att värma och kyla blandningen och de flyktiga komponenterna minskar.
 • Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?