Vad är Vapor Deposition (VD)? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder ångdeposition (VD)?

Ångdeposition (VD) är en beläggningsprocess där material i ångtillstånd kondenseras genom kondensationsprocesser, kemisk reaktion eller omvandling för att bilda ett fast skikt över ett substrat. Denna tunna film kan appliceras av ett antal skäl, inklusive skydd mot korrosion.

Kunskaper.se förklarar ångavsättning (VD)

Ångavsättningsprocessen applicerar en tunn beläggning på ytan av substratet. Denna beläggningsprocess används för att förbättra substratets korrosionsbeständighet, såväl som följande egenskaper:

  Mekanisk
 • Elektrisk
 • Termisk
 • Optisk
 • Slitage
 • Det finns två kategorier av ångavsättningsprocesser:

  • Kemisk ångavsättning (CVD): Kemiska gaser eller ångor reagerar på ytan av det fasta ämnet och producerar en fast biprodukt på ytan i form av en tunn film. Andra biprodukter är flyktiga och lämnar ytan.
  • Fysisk ångavsättning (PVD): Omfattar flera avsättningstekniker där material frigörs från en källa och överförs till substratet.

   Lämna ett svar

   Relaterade Inlägg

   • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

   • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

   • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

   • Kemisk formel för propan

   • Plasmas egenskaper

   • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?