Vad är väteförsprödning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder väteförsprödning?

Väteförsprödning (HE) är en process som resulterar i en minskning av en metalls seghet eller duktilitet på grund av närvaron av atomärt väte.

Kunskaper.se förklarar väteförsprödning

Väteförsprödning börjar med ensamma väteatomer som diffunderar genom metallen. Vid höga temperaturer tillåter den förhöjda lösligheten av väte väte att diffundera in i metallen, eller så kan vätet diffundera in vid en låg temperatur, med hjälp av en koncentrationsgradient. När dessa väteatomer åter kombineras i små hålrum i metallmatrisen för att bilda vätemolekyler skapar de tryck inifrån håligheten de befinner sig i. Detta tryck kan öka till nivåer där metallen har minskad duktilitet och draghållfasthet, upp till den punkt där det spricker upp, en process som kallas väteinducerad sprickbildning (HIC). Höghållfasta och låglegerade stål, nickel och titanlegeringar är mest mottagliga.

Väteförsprödning har klassiskt erkänts som två typer:

 • Intern väteförsprödning: Detta inträffar när vätet kommer in i smält metall som blir övermättad med väte omedelbart efter stelning.
 • Miljöförsprödning av väte: Detta beror på att väte absorberas av fasta metaller. Det kan inträffa under termiska behandlingar med förhöjda temperaturer och vid användning under galvanisering, kontakt med underhållskemikalier, korrosionsreaktioner, katodiskt skydd och drift i högtrycksväte.

Väteförsprödning kan förhindras genom:

  Kontroll av spänningsnivå (rest eller belastning) och hårdhet
 • Undvika vätekällan
 • Bakning för att ta bort väte

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?