Vad är väteskada? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder väteskada?

Väteskada avser mekanisk skada på metall som uppstår på grund av interaktion med eller närvaro av väte. Det skapar strukturella skador i olika material. Användningen av höghållfasta konstruktionsmaterial är en nödvändighet; sålunda är materiella problem orsakade av väteskador viktiga faktorer vid lagring, storskalig produktion och transport.

Kunskaper.se förklarar väteskada

Med väteskada uppstår flera metallnedbrytningsprocesser på grund av interaktion med väte. Till exempel i pannrör orsakas väteskador av en korrosiv reaktion mellan ånga och stål, vilket resulterar i minskad materialhållfasthet och lokal korrosion. Denna skada är lokaliserad och kräver noggrann skanning för upptäckt.

Typer av väteskada inkluderar:

    Härdning av fast lösning

  Skapande av inre defekter

Hydridförsprödning

 • Väteförbränning
 • Var och en kan vidare klassificeras i olika skadliga processer.

  Vätebrott är tidsberoende och inträffar vid låga töjningshastigheter, eftersom belastningen tvärsnittet minskas i det spröda området under långsam spricktillväxt. Försprödningskänsligheten är högre i legeringar med högre sträckgränser.

  Väteskador kan kontrolleras genom att förbjuda kontakt mellan metall och väte, och en mängd olika steg kan minska vätes inträngning i metaller under kritiska drift och korrosion under deras livslängd.

  De två huvudsakliga metoder som används för att minska väteskador är: kontroll av miljön och metallurgisk kontroll av materialet som används för att minska vätgaskänsligheten.

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?