Vad är våtsiktning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder våtsiktning?

Våtsiktning, som namnet antyder, är en partikelstorleksgraderingsteknik som involverar användning av ett flytande ämne. Denna metod innebär att man applicerar en vätska (vanligtvis vatten) på testprovet och låter fina partiklar passera genom sikten samtidigt som man bryter ner agglomerat. Provet torkas sedan och bedöms. Våtsiktning används också för att förbereda det granulära provet för ytterligare partikelstorleksanalys (t.ex. vibrationssiktning). Liksom andra siktningsmetoder används våtsiktning för att separera eller mäta partiklar efter deras storlek.

Kunskaper.se förklarar våtsiktning

Våtsiktning är idealisk för prover med höga koncentrationer av fina partiklar eller för prover där partiklar inte lätt bryts ned genom mekanisk skakning. Till exempel kan vidhäftande jordar som lera eller silt klumpa ihop sig och bilda större partiklar som inte passar genom masköppningarna.

I detta fall kan partiklarna tyckas vara fasta och rätt storlek, de består faktiskt av flera mindre partiklar. Genom att ”tvätta” provet under våtsiktning bryts dessa klumpar ner, vilket möjliggör en mer exakt graderingsanalys.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?