Vad är vattenhaltig korrosion? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder vattenhaltig korrosion?

Vattenhaltig korrosion är en elektrokemisk reaktion av material på grund av en våt miljö, vilket resulterar i att materialet och dess vitala egenskaper försämras. Vid vattenhaltig korrosion beror reaktionshastigheten på:

 • Materialets jonkoncentration
 • Elektrolytreaktivitet
 • Omgivande lufttryck
 • Övrigt reaktiva material
 • Bakterier
 • Temperatur
 • Tillämpat elektriskt fält
 • Studier av vattenhaltig korrosion är avgörande eftersom vatten antingen löser eller reagerar med många användbara material som järn och stål, och de flesta skador på grund av vattenhaltig korrosion är kontrollerbara och kan förebyggas.

  Kunskaper.se förklarar vattenhaltig korrosion

  Vattenhaltig korrosion är den vanligaste typen av korrosiv försämring. För att vattenhaltig korrosion ska uppstå måste följande finnas:

 • Syre
 • Fuktelektrolyt
 • Material med korrosionspotential nedsänkt i elektrolyten
 • Elektriska fält som appliceras externt på materialkorroderande system kan antingen öka eller minska och förhindra korrosionshastigheten.

  Vattenhaltig korrosion uppträder i allmänhet som:

  • Pitting
  • Rost
  • Spaltkorrosion

  • Intergranulär korrosion
  • Spänningskorrosion
  • Allmän korrosion

  Korrosionen i en vattenhaltig miljö upp till de superkritiska temperaturerna påverkas av lösningens egenskaper och materialrelaterade faktorer.

  Karakteristika för lösningen är:

 • pH
 • Temperatur
 • Densitet
 • Elektrokemisk potential för t lösningen
 • Anjonernas aktivitet
 • Materialparametrar är:

  • Ytkvalitet
  • Komposition
  • Renhetsnivå
  • Värmebehandling (om någon)

  När vattentemperaturen är hög bestämmer lösligheten såväl som dissociationen av både reaktant- och korrosionsprodukter korrosionshastigheten. Olika beläggningar och andra metoder finns tillgängliga för att förhindra skador.

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg