Vad är vattenlinjekorrosion? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder vattenlinjekorrosion?

Vattenlinjekorrosion är en typ av oxidationsprocess som kan hända material i kontakt med vatten. Vattenlinjekorrosion uppstår när en del av ett basmaterial är nedsänkt i vattnet och en annan del är i kontakt med luften. Detta skapar en skillnad mellan mängden syre i kontakt med materialets yta ovanför och under vattenlinjen och resulterar i en korrosiv reaktion.

Kunskaper.se förklarar vattenlinjekorrosion

Vattenlinjekorrosion uppstår på grund av skillnaden i syrekoncentration mellan atmosfären och vattnet. Detta beror på att den del av substratet som utsätts för högre mängder syre (det område som exponeras för luft) blir en katod, medan den del av substratet som exponeras för mindre syre (området i kontakt med vatten) blir en anod. Skapandet av en anod och en katod tillåter oxidation att inträffa. Detta orsakar i slutändan att området av substratet nedsänkt i vatten oxideras och korroderar.

Vattenlinjekorrosion är ett problem inom flera olika industrier. Tankar som används för att lagra vätskor som vatten är ofta benägna att korrosion i vattenlinjen. Marina strukturer kan också falla offer för korrosion i vattenlinjen; detta kan leda till ett fullständigt strukturellt fel. Fartyg som lämnas i vattnet under längre perioder kan också löpa risk för vattenlinjekorrosion.

Vattenlinjekorrosion kan bekämpas med flera olika metoder. Ett sätt är att belägga materialet som placeras i vattnet. Beläggningen håller syreexponeringen över substratet till en jämn mängd och till ett minimum. En annan metod är att använda material som inte är lika benägna att oxidera som stål. Rostfria stål och aluminium kan vara bättre alternativ för att förhindra korrosion i vattenlinjen.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?