Vad är växelströmskorrosion (AC-korrosion)? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder växelströmskorrosion (AC-korrosion)?

Växelströmskorrosion är en typ av korrosion som härrör från växelströmskällor som luftledningar med växelström eller nedgrävda rörledningar. Detta kan orsakas av en beläggningsdefekt i jord med låg resistivitet.

Växelströmskorrosion uppstår när nedgrävda rörledningars beläggningar som polyeten skadas, vilket utsätter stålrören för jord .

Kunskaper.se förklarar växelströmskorrosion (AC-korrosion)

Växelströmmar som lämnar stålytor anses vara en blandning av kapacitiv och resistiv ström. Resistansen kallas polarisationsresistansen, vilket är transformationsresistansen som omvandlar elektronkonduktans till strömkonduktans medan kapacitansen utgör stålytans elektrokemiska skikt.

Den kapacitiva en del av strömmen leder inte till korrosion, utan orsakar reduktion och oxidation av olika kemiska ämnen på metallytan. Den resistiva delen är den del som orsakar korrosion på samma sätt som likströmskorrosion.

Sambandet mellan den resistiva och den kapacitiva strömmen är en vital avgörande faktor för växelströmskorrosion eftersom massiv motståndsströmmar leder till enorm korrosion. Denna typ av förhållande är beroende av jord/vattensammansättningen nära stålets yta.

För att förhindra AC-korrosion, är ett katodiskt skyddssystem såväl som applicering av beläggningar mycket fördelaktigt.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?