Vad är vibrationssiktning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder vibrationssiktning?

Vibrationssiktning är en siktningsmetod som används för att bedöma storleken på granulära material såsom grus. Under denna procedur utsätts partiklarna eller föremålen för tredimensionella skakrörelser (vanligtvis en cirkulär rörelse överlagrad med en vertikal eller horisontell rörelse) över en sikt. Dessa vibrationsrörelser fördelar partiklarna över silen samtidigt som de ändrar deras orientering. Partiklarna interagerar med siktnätet och passerar genom de större öppningarna när de rör sig. Liksom andra siktningsmetoder används vibrationssiktning för att separera eller mäta partiklar efter deras storlek.

Kunskaper.se förklarar vibrationssiktning

Storleksfördelningen av partiklar i ett granulärt material spelar en betydande roll i kvalitetskontrollprocessen i många industriella tillämpningar. Bygg-, livsmedels- och dryckesindustrin och läkemedelsindustrin är bara några av de sektorer som påverkas av partikelstorleken hos olika material.

Som ett resultat används vibrationssiktning flitigt i dessa industrier. . En av de största fördelarna med vibrationssiktning (jämfört med andra siktningsmetoder) är dess förmåga att kombinera olika grader av rörelse. Genom att utsätta partikeln för överlagrade cirkulära och vertikala rörelser sprids provet samtidigt över silen samtidigt som det kastas upp i luften. Detta gör att partiklarna kan ändra orientering, vilket säkerställer att alla sidor av partikeln uppfyller de erforderliga storlekskriterierna.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?