Vad är vinylesterharts kemisk resistens? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder vinylesterharts kemisk beständighet?

Kemisk beständighet för vinylesterharts är vinylesterhartsernas förmåga att avskräcka kemiska angrepp under normala eller förhöjda temperaturer. Dessa hartser har en esterfunktionell grupp (R-CO2-R') med en omättad kolvätesidokedja, såsom en C=C-dubbelbindning.

Kombinationen av dessa egenskaper ger starkare material än polyestrar och ger förbättrad motståndskraft mot termisk chock och motståndskraft mot lösningsmedel, syror och specifika oxidanter. Som sådana är vissa formuleringar av vinylesterhartser resistenta mot kemiskt inducerad korrosion och kan därför göra bra korrosionsbeständiga beläggningar.

  Kunskaper.se förklarar vinylesterharts kemisk resistens

  Vinylesterhartser framställs från angrepp av ett epoxiharts med en omättad karboxylsyra. Det specifika valet av ett lämpligt epoxiharts och karboxylsyra kommer att bestämma de kemiska beständighetsegenskaperna hos det resulterande vinylesterhartset. Leverantörer tillhandahåller information om de specifika fördelarna med varje vinylesterhartsprodukt så att rätt harts kan väljas för en viss applikation. Varje kemikalietyp är associerad med en maximal temperatur vid vilken hartset förblir resistent mot kemikalien. Många av dessa kemikalier kan också kunna korrodera metaller.

  De anmärkningsvärda fördelarna med vinylesterhartser är:

Hög motståndskraft mot klorerade lösningsmedel

 • Beständighet mot syror
 • Beständighet mot halogenerade organiska ämnen
 • Beständighet mot olika kaustik

  Beständighet mot lösningsmedel

  Kemisk beständighet vid höga temperaturer

  Härdningsprocessen för vinylesterhartser kan kräva från en dag till en vecka för att få maximala motståndsegenskaper.

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?