Vad är viskositet? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder viskositet?

Viskositet definieras som en vätskas motstånd mot flöde. En vätska med hög viskositet flyter inte särskilt lätt medan en vätska med låg viskositet lätt skulle flöda när en kraft utövas på den.

Viskositet kan också definieras som en vätskas ”tjocklek” eller dess inre motstånd mot en skjuvspänning. Detta motstånd uppstår på grund av friktionen mellan de enskilda molekylerna i en vätska. Ju ”tjockare” vätskan är, eller desto tätare dess molekylära sammansättning, desto mer friktion är det att övervinna när en skjuvspänning appliceras på vätskan.

Viskositet är en viktig variabel att tänka på när man väljer eller blandar en beläggning för korrosionsskydd. Vissa beläggningar är för trögflytande för att kunna sprutas. Andra beläggningar är inte tillräckligt viskösa för att skapa en tillräckligt tjock beläggning. Flera lager kan behövas för att åtgärda just detta problem. Material som är för trögflytande kanske inte täcker jämnt, vilket kan resultera i tidigare än förväntat beläggningsförsämring.

Kunskaper.se förklarar viskositet

Viskositeten hos flytande material kan variera när temperaturen ändras. När temperaturen höjs minskar i allmänhet en vätskas viskositet. Ett exempel på detta skulle vara kola som smälts i en panna. Till en början är den väldigt klibbig och nästan omöjlig att röra om, men efter värmen blir omrörningen lättare. Denna minskade viskositet uppstår eftersom molekylerna rör sig mer när temperaturen ökar. Denna rörelse sprider molekylerna längre isär och minskar friktionskrafterna sinsemellan.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?