Vad är VOC-kompatibelt? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder VOC-kompatibel?

VOC-kompatibel är en förkortning av termen ”kompatibel med flyktiga organiska föreningar.” Detta hänvisar till ett system, ämne eller applikation som följer statliga bestämmelser om flyktiga organiska föreningar.

Kunskaper.se förklarar VOC-kompatibel

Flyktig organisk förenings (VOC) är ämnen som är en nyckelreaktant i bildandet av atmosfärisk smog och ozon. Flyktiga organiska föreningar reagerar med kväveoxider i närvaro av solljus och bildar smog, vilket är en giftig miljöfara.

Regeringar har skapat bestämmelser om vilken mängd VOC som är tillåtna när du använder produkter som släpper ut VOC. Produkter som uppfyller bestämmelserna anses vara kompatibla.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?