Vad är Weight Coating? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder Weight Coating?

Weight coating är ett applicerat tunt lager eller )täckning som används för att skydda rörledningar i olika applikationer genom att tillhandahålla negativativ flytkraft. Weight-beläggning används ofta i offshoreapplikationer. Rörledningar har en naturlig flytkraft som gör att de flyter när de placeras i vatten; viktbeläggning används som ett sätt att hålla rörledningar under vatten.

Kunskaper.se förklarar viktbeläggning

Weightbeläggning används i undervattensrörledningar, rörledningar med stor diameter, sump- eller muskeg-applikationer och rörledningar med liten diameter. Den kan appliceras effektivt över isolerings- och rostskyddsskikt, vilket ger ett brett spektrum av densiteter och tjocklekar.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?