Vad är Weld Spatter? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder svetsstänk?

Svetsstänk består av droppar av smält metall eller icke-metalliskt material som sprids eller stänker under svetsprocessen. Dessa små bitar av hett material kan flyga och falla på arbetsbänken eller på golvet, medan andra kan fastna på basmaterialet eller något omgivande metalliskt material. De är lätta att identifiera eftersom de är runda, små, bollliknande ämnen när de stelnar.

Svetsstänk förekommer mest vid gasmetallbågsvetsning (GMAW). I överskott kan svetsstänk återvinnas i en ugn för att ge fasta strukturer.

Kunskaper.se förklarar svetsstänk

Svetsstänk orsakas i allmänhet av störningar i svetsbadet. Dessa partiklar är en olägenhet för teknisk design eftersom de manipulerar med ytan på basmetallen när de fastnar. De kan också orsaka skador i verkstaden om svetsaren inte iakttar säkerhetsföreskrifter. Svetsstänk kan vara farligt i industrier som arbetar med olja. De vanligaste orsakerna till svetsstänk inkluderar:

 • Lång svetsbåge
 • Kort svetsbåge
 • Renhet på basmaterialets yta
 • Val av gassvetsning (CO

2 svetsning ger mer)

 • Svetsning i fel vinkel
 • Obalans mellan spänning och strömstyrka
 • Felaktig trådmatningshastighet
 • Märken, skador, sprickor eller porer som finns kvar på ytan av basmaterialet kan orsaka korrosion. Användningen av spray mot stänk hjälper till att stävja denna händelse.

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?