Vad är Wet Adhesion? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder våtvidhäftning?

Våtvidhäftning hänvisar till den fysiska egenskapen hos en beläggning varigenom den har förmågan att starkt fästa på ett substratmaterial i närvaro av fuktiga miljöförhållanden som regn. Våt vidhäftning är särskilt viktigt när man skyddar exponerade metallytor mot korrosion eftersom de utsätts för atmosfären och därför är benägna att få kontakt med fukt och elektrokemiska reaktioner.

Kunskaper.se förklarar våtvidhäftning

Vattnets frätande egenskaper är beroende av andra kvalitetsfaktorer, såsom temperatur, mineralinnehåll, hårdhet och pH. Dessa och andra egenskaper som jonbyte och omvänd osmos kan öka vattnets frätande förmåga. Därför är höga nivåer av våt vidhäftning avgörande för att skydda en given metallyta mot korrosion genom att förhindra vatten från att komma i kontakt med metallytan.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?