Vad är ytbehandlingsvatten? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder Ytförberedande vatten?

Ytberedningsvatten är det vatten som används vid hydroblästring eller rengöring med vattenstråle. Denna vätska är vanligtvis högt trycksatt så att den träffar målytan med hög hastighet. Ytbehandlingsvatten används vanligtvis för att avlägsna beläggningar, farliga material och föroreningar från ett substrat för att uppnå en önskad grad av ytrenhet innan beläggningar som är avsedda att förhindra korrosion appliceras.

Kunskaper.se förklarar Ytförberedelse Vatten

Ytförberedelse innebär behandling av ytan på ett material för att öka dess vidhäftning till beläggningar. När vatten används för detta ändamål är det känt som ytbehandlingsvatten. National Association of Corrosion Engineers (NACE) beskriver fyra renhetsgrader som kan uppnås genom vattenstrålerengöring:

 • Lätt rengöring (NACE WJ-4/SSPC-SP WJ-4)

 • Grundlig rengöring (NACE WJ-3/SSPC-SP WJ-3 [WJ-3] )
 • Mycket grundlig rengöring (NACE WJ-2/SSPC-SP WJ-2 [WJ-2])
 • Rengör till blott substrat (NACE WJ-1/SSPC-SP WJ-1 [WJ-1])
 • Oavsett den önskade rengöringsnivån måste vattnet som används vid jetting eller hydroblästring fria från sediment och andra föroreningar så att ytan rengörs på ett adekvat sätt.

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?