Vad är ytföroreningar? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder ytföroreningar?

Ytföroreningar är de föroreningar som binder eller sätter sig på metallytor och påverkar metallens fysikaliska och ibland kemiska egenskaper, såväl som beläggningarna . Ytföroreningar kan vara ett resultat av en tillverkningsprocess, miljön eller hantering av delar. Ytföroreningar påverkar vidhäftningen av beläggningar och färger och kan störa beläggningens skyddande egenskaper.

Vissa föroreningar kan reagera med metall för att skapa startpunkter för korrosion eller orsaka nedbrytning av beläggningsskyddet, vilket leder till en kortare livslängd för skyddsmetoden.

  Kunskaper.se förklarar ytföroreningar

  Ytföroreningar kommer från olika platser och skiljer sig beroende på källan. Typiska ytföroreningar inkluderar:

  • Alla lösliga salter, olja, fettföreningar; damm och smuts som härrör från tillverkningsprocesser för skärning och borrning.
  • Rester av lim från tejp och skyddsplast.
  • Mineralkontamination i anläggningens sköljvatten.
  • Under elektrolytiska processer där strövande strömmar introducerar föroreningar i processlösningar.
  • Felaktig hantering av delar med orena händer och placering av delar av våta delar på brunt kraftpapper eller smutsiga ytor.
  • De atmosfäriska och industriella föroreningarna innehåller lösliga salter från surt regn, industriella föroreningar, marin spray, stänk , nedsänkning, spill och kemiska processer. Föroreningar som innehåller lösliga salter (som sulfater och klorider) reagerar med stålet och bildar korrosionsceller, som i slutändan påskyndar metallens korrosionsnedbrytning. Endast en liten mängd av dessa föroreningar krävs för att framkalla försämring av beläggningar.

   Dessutom orsakar de lösliga salterna nedbrytningen av den skyddande beläggningen genom osmotisk blåsbildning och lösgöring om de avsätts mellan beläggningarna. En osmotisk verkan drar fukt genom beläggningen och bildar blåsor under beläggningen, vilket leder till inre tryckuppbyggnad. Dessutom reagerar fukten med klorider för att bilda korrosionsceller på grund av det sänkta pH-värdet.

   Testsatser används för att analysera ytor och fastställa förekomsten av föroreningar och om de är sura, alkaliska, eller annan typ. Dessa är antingen bärbara kit eller baserade i laboratorierna.

   Ytkontamination kan förebyggas; men om inte finns det olika metoder för borttagning som bestäms av föroreningarnas natur. Några av dessa metoder är:

   • Mekanisk – stålborstning, blästring
  • Elektrokemisk – elektropolering
  • Kemisk – betning, kelatbildare eller passivering
  • Tvätt med lösningsmedel följt av torkning
  • Användning av patentskyddade emulsioner, avfettningsföreningar
  • Alla föroreningar – särskilt salter, kolväten och andra kemikalier —behöver avlägsnas från ytor före och efter slipande rengöring, samt under ytbehandling innan en beläggning appliceras.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?