Vad är ytresistivitet? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder ytresistivitet?

Ytresistivitet avser motståndet som upplevs av läckage av ström längs ytan av beläggningen/isoleringsmaterialet. Det kan också definieras som det elektriska motståndet som finns mellan två parallella elektroder i kontakt genom ytan. Elektroderna måste separeras med ett avstånd som är lika med kontaktlängden för nämnda elektroder. De fyra ändarna av elektroderna bildar en kvadrat; sålunda rapporteras resistiviteten i ohm och ibland ohm per kvadrat.

Ytresistiviteten beräknas som kvoten av potentialgradienten med enheter V/m, och ström per enhet elektrod längd, A/m. Detta sammanfattas som förhållandet mellan DC-spänningsfallet per längdenhet av elektroden och ström per enhet bredd.

  Kunskaper.se förklarar ytresistivitet

  Ytresistivitet dikterar ledningen av ett givet material. Ju högre ytresistivitet, desto lägre ledning av materialet eftersom det blir låg läckström. För att illustrera detta för en tydlig förståelse, hitta nedan ett exempel på ett ytresistivitetstest. Detta test används för att uppskatta permeabiliteten för härdad betong.

  Procedur:

  1. Hitta alla praktiska exemplar av vilken form som helst, även om ett 4-tums exemplar rekommenderas.
  2. Placera testexemplaret mellan de två elektroder och applicera spänning på elektroderna i 60 sekunder.

  3. Mät motståndet.
  4. Beräkna ytresistiviteten och ange det skenbara värdet.

   När du beräknar data måste du beräkna ytresistiviteten och uttrycka dess enheter på lämpligt sätt. Det är också nödvändigt att notera att ovanstående beskrivning endast ger dig grunderna för ytresistivitetstestet. Experter har rekommenderat testet för att godkänna varje betongblandningsdesign när den ska användas i miljöer som är utsatta för stålkorrosion. Det är då inbäddat stål används för förstärkningsändamål.

   Med ovanstående test kan arbete och tid minskas, eftersom vissa andra metoder tar tid att godkänna blandningsdesignerna. Testet tar bara 10 minuter, vilket gör det effektivt och effektivt. Jämfört med andra provtestmetoder kan detta test utföras i cylindriska prover innan det används för kompressionstestning.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?