Vad är yttolerans? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder yttolerans?

Yttolerans avser graden av renhet, mottaglighet och effektivitet hos en substratmetall för att stödja en beläggning som appliceras på dess yta som en korrosionsförebyggande metod.

Yttolerans är direkt proportionell mot effektiviteten hos en korrosionsförebyggande beläggning.

  Kunskaper.se förklarar yttolerans

  En ideal yttolerans kännetecknas av minimal strävhet, skräp och kemisk reaktivitet. Yttoleransen kan förbättras genom att utföra följande förberedande steg innan du applicerar en beläggning eller annan form av behandling:

  1. Rengör ytan noggrant
 1. Ta bort eventuell lös färg, rost eller metallrester

Reparera hål, perforeringar och bucklor

 • Gör ytan
 • Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?