Vad är yttrötthet? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder ytutmattning?

Ytutmattning är ett fel som uppstår på grund av cyklisk belastning. Ytutmattning skiljer sig från andra typer av utmattningsbrott eftersom den finns enbart på det översta lagret av ett material. Ytutmattning uppträder vanligtvis i form av mikrosprickor på ett materials yta. Om det lämnas okontrollerat kan felet spridas förbi materialets yta.

Kunskaper.se förklarar yttrötthet

Ytutmattning kan ha flera olika orsaker, inklusive:

 • Upprepad stöt
 • Upprepade skjuvspänningar
 • Frettslitage, eller slitage som orsakas av en oscillerande kontakt mellan två medlemmar
 • Ytmattning är ett vanligt problem med växlar. När växlar med ojämna kanter och otillräcklig smörjning kommer samman upprepade gånger, producerar de en cyklisk stress. Denna cykliska stress kan skapa diskontinuiteter på växelns ytor. Eftersom upprepade påkänningar kontinuerligt appliceras på kugghjulet, kan diskontinuiteterna förvandlas till mikrosprickor eller mikrogropar på kugghjulets yta. Detta kan i slutändan leda till ett fullständigt fel på växeln.

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?