Vad var effekten av järnvägar på USA:s industrihistoria?

Bundet län tillsammans och tillåtet för fjärrresor

Livia Lazar / EyeEm / Getty Images

Järnvägar skapade ett mer sammankopplat samhälle. Länen kunde lättare samarbeta på grund av den minskade restiden. Med användningen av ångmaskinen kunde människor resa till avlägsna platser mycket snabbare än om de bara använde hästdrivna transporter. Faktum är att den 10 maj 1869, när Unionen och Central Pacific Railroads anslöt sig till sina spår vid Promontory Summit, Utah Territory, förenades hela nationen med 1 776 miles av spår. Den transkontinentala järnvägen innebar att gränsen kunde förlängas med en större förflyttning av befolkningen. Därmed tillät järnvägen också människor att byta bostadsort med större lätthet än någonsin tidigare.