1953

 • jan 16: President Naguib upplöser alla oppositionspartier.
 • 12 februari: Storbritannien och Egypten undertecknar ett nytt fördrag. Sudan ska ha självständighet inom tre år.
 • 5 maj: Konstitutionskommissionen rekommenderar att 5 000 år gammal monarki upphör och Egypten blir en republik.
 • 11 maj: Storbritannien hotar att använda våld mot Egypten över Suezkanaltvisten.
 • 18 juni: Egypten blir en republik.
 • 20 sept: Flera av kung Farouks medhjälpare tas i beslag.

  1954

  • 28 feb: Nasser utmanar president Naguib.
  • 9 mars: Naguib slår Nassers utmaning och behåller presidentposten.
  • 29 mars: General Naguib skjuter upp planerna på att hålla parlamentsval.
  • apr. 18: För andra gången tar Nasser presidentposten från Naguib.
  • 19 oktober: Storbritannien överlåter Suezkanalen till Egypten i nytt fördrag, tvåårsperiod fastställd för utträde.
  • 26 okt: Muslimska brödraskapets försök att mörda general Nasser.
  • 13 nov: General Nasser i sin helhet kontroll över Egypten.

    1955

    • 27 april: Egypten tillkännager planer på att sälja bomull till det kommunistiska Kina
    • 21 maj: Sovjetunionen meddelar att de kommer att sälja vapen till Egypten.
    • 29 augusti: Israeliska och egyptiska jetplan i brandstrid över Gaza.
    • sept 27: Egypten gör en överenskommelse med Tjeckoslovakien — vapen för bomull.
    • 16 okt: Egyptiska och israeliska styrkor strider mot El Auja.
    • 3 dec: Storbritannien och Egypten undertecknar avtal som ger Sudan självständighet.
   • 1956

    • 1 jan: Sudan uppnår självständighet.
    • 16 jan: Islam görs till statsreligion genom handling av egyptisk regering.
    • 13 juni: Storbritannien ger upp Suezkanalen. Avslutar 72 år av brittisk ockupation.

    • 23 juni: General Nasser väljs till president.
    • 19 juli: USA drar in ekonomiskt stöd till Aswan Dam-projektet. Det officiella skälet är Egyptens ökade band till Sovjetunionen.
    • 26 juli: President Nasser tillkännager en plan för att förstatliga Suezkanalen.
    • 28 juli: Storbritannien fryser egyptiska tillgångar.
    • 30 juli: Storbritanniens premiärminister Anthony Eden inför ett vapenembargo mot Egypten och informerar general Nasser att han inte kan få Suezkanalen.
    • 1 augusti: Storbritannien, Frankrike och USA för samtal om att eskalera Suez-krisen.
    • 2 augusti: Storbritannien mobiliserar väpnade styrkor.

    • 21 augusti: Egypten säger att de kommer att förhandla om Suez-ägande om Storbritannien drar sig ur i Mellanöstern.
    • 23 augusti: Sovjetunionen meddelar att de kommer att skicka trupper om Egypten attackeras.
    • 26 augusti: General Nasser går med på en femnationskonferens på Suezkanalen.
    • 28 augusti: Två brittiska sändebud utvisas från Egypten anklagade för spioneri.

  • 5 september: Israel fördömer Egypten på grund av Suez-krisen.
  • 9 september: Konferenssamtalen kollapsar när general Nasser vägrar att tillåta internationell kontroll över Suezkanalen.
  • 12 september: USA, Storbritannien och Frankrike tillkännager sin avsikt att införa en kanalanvändarförening för förvaltningen av kanalen.
  • 14 september: Egypten har nu full kontroll över Suezkanalen.
  • 15 september: Sovjetiska fartygspiloter anländer för att hjälpa Egypten att köra kanalen.
  • 1 oktober: Suezkanalanvändare med 15 nationer Föreningen är officiellt bildad.
  • 7 oktober: Israels utrikesminister Golda Meir säger att FN:s misslyckande med att lösa Suez-krisen innebär att de måste vidta militära åtgärder.
  • 13 okt: Anglo-franskt förslag om kontroll av Suezkanalen lägger sitt veto in av Sovjetunionen under FN-session.
  • 29 okt: Israel invaderar Sinaihalvön.
  • 30 okt: Storbritannien och Frankrike lägger veto mot Sovjetunionens krav på vapenvila mellan Israel och Egypten.
  • 2 nov: FN-församlingen godkänner äntligen en plan för vapenvila för Suez.
  • 5 nov: brittisk och franska styrkor inblandade i den luftburna invasionen av Egypten.
  • 7 nov: FN-församlingen röstar 65 mot 1 om att invaderande makter bör sluta Egyptiskt territorium.
  • 25 nov: Egypten börjar utvisa brittiska, franska och sionistiska invånare.
  • 29 nov: Trepartsinvasionen avslutas officiellt under påtryckningar från FN.
  • 20 dec: Israel vägrar att återlämna Gaza till Egypten.
  • Dec 24: Brittiska och franska trupper lämnar Egypten.
  • 27 december: 5 580 egyptiska krigsfångar utbyttes mot fyra israeler.
  • 28 december: Åtgärden för att rensa sjunkit fartyg i Suezkanalen startar.

   1957