Vilka är de sex vanligaste elementen som förekommer i levande organismer?

All materia i universum består av ett antal kemiska grundämnen. Dessa kemiska byggstenar är också grunden för alla levande organismer på jorden. Medan levande organismer innehåller ett antal olika element, finns vissa element i större överflöd i levande organismer. Dessa grundämnen är syre, kol, väte, kväve, kalcium och fosfor.

Levande organismer innehåller ofta spårmängder av flera grundämnen, men de vanligaste är syre, kol, väte, kväve, kalcium och fosfor.

Syre

Syre är det vanligaste grundämnet i levande organismer och utgör cirka 65 % av människokroppen. Syre är också det vanligaste elementet i jordskorpan och i luften som är nödvändigt för det mesta livet på jorden. Syrets närvaro i kroppen är till stor del i form av vatten, som används för att producera den energi i kroppen som behövs för att upprätthålla liv.

Kol

Kol utgör grunden för allt liv på jorden; faktiskt, livsformer på jorden kallas kolbaserade livsformer, vilket betonar vikten av detta element för livet. Kolatomer binder lätt till andra atomära element, såsom syre och kväve. Eftersom kol så lätt kan binda till andra element, kan långa kedjor av bindningar bildas och tillhandahålla den fysiska och kemiska struktur som behövs för de komplexa processer och strukturer som förekommer inom levande organismer, såsom strukturella proteiner och genetisk information i form av nukleinsyror.

Väte

Väte är det enklaste grundämnet, eftersom dess atom bara innehåller en enda proton och en enda neutron. Som ett resultat av denna enkelhet binder väte lätt med andra element, vilket gör det till en viktig komponent för bildandet av levande organismer. Väte är det andra grundämnet (tillsammans med syre) som bildar vatten, en avgörande komponent för de flesta livsformer på jorden. Väte är också en biprodukt i många biologiska reaktioner, inklusive fotosyntes och metabolism.

Kväve

Kväve är ett av de vanligaste grundämnena på jorden och utgör cirka 80 % av luften på jorden. Kväve är ett viktigt element i utvecklingen av växtlivet, eftersom föreningar som innehåller dessa element lätt absorberas och används av växter. Kväve är också en viktig komponent i många proteiner och deoxiribonukleinsyror (DNA), vilket är avgörande för att genetiskt material ska föras vidare till efterföljande generationer av livet.

Svavel

Svavel är en viktig komponent i två essentiella aminosyror som används av levande organismer: cystein och metionin. Dessa aminosyror, liksom alla aminosyror, är avgörande för konstruktionen av proteiner som används för strukturell stabilitet och reparation av levande organismer. Till exempel kan den strukturella integriteten hos hår och fjädrar tillskrivas dessa aminosyror. Svavel används också som energikälla och metaboliseras av vissa arter av bakterier och andra lägre livsformer.

Fosfor

Fosfor används vid bildandet av fosfolipider, en typ av molekyl som är en viktig komponent i cellmembranet i alla levande celler. Utan detta cellmembran skulle celler inte kunna utvecklas och skulle inte ha den strukturella stabiliteten att bildas i första hand. Detta skyddande skikt av fosfolipider håller alla de interna komponenterna i celler på plats, vilket gör att de processer som upprätthåller cellens liv kan äga rum. Fosfolipidskiktet skyddar också cellen genom att hålla alla oönskade eller potentiellt destruktiva material utanför cellen.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?